Privacy Policy

Door te bestellen op de webshop van Jackelyn staat de klant uitdrukkelijk toe dat Jackelyn zijn/haar persoonsgegevens mag gebruiken voor doeleinden zoals administratie van het klantenbestand, beheer van bestellingen, leveringen en facturatie, marketing, reclame en promoties van haar producten.

De klantengegevens worden niet aan derden doorgegeven. De koper heeft het recht tot inzage van de gegevens die op hem/haar betrekking hebben en kan de rechtzetting of het schrappen ervan vragen door een e-mail te versturen aan hello@jackelyn.be.